Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój kujawski

Mikułowska, H., Strój kujawski, red. nauk. zesz. … seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 9, cz. … …, z. …, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1953.

progressiv.pl