Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój kołbielski

Kolago, W., Strój kołbielski, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 30, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 8, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1970.

progressiv.pl