Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój wilamowicki

Bazielich B., Strój wilamowicki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 34, cz. V Małopolska, z. 15, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2001.

progressiv.pl