Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój dzierżacki

Glapa, A., Strój dzierżacki, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 8, cz. II Wielkopolska, z. 2, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1953.

progressiv.pl