Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój Lachów Śląskich

Fierla, G., Strój Lachów Śląskich, red. nauk. zesz. ---, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 36, cz. III Śląsk, z. 4, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1969.

progressiv.pl