Atlas Polskich Strojów Ludowych

Strój opolski

Bazielich B., Strój opolski, red. nauk. zesz. J. Kamocki, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 38, cz. III Śląsk, z. 7, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008.

progressiv.pl